معماران نامعلوم

سید حامد هنرپرور تمیز، حامد حسین نسب، حسین اژدری

ناشر : ماهواره

قیمت : ۳۰,۰۰۰ ریال  

خرید نسخه چاپی

افزودن به سبد خرید

اضافه به علاقه مندی ها
  • درباره کتاب
  • درباره نویسنده
  • درباره ناشر
  • نظرات
باتوجه به اینکه دراین عالم خاکی بزرگ و بی انتها آثاری شگفت انگیز از گذشته های بسیار دور بر جای مانده که در نگاه اول با حیرت ، محبوط آنها شده و غرق در زیبایی های آنها میشویم مانند بناهای سنگی عظیم دنیا , که مدام این سوالات به ذهنمان خطور میکند:
۱ .این بناها بدست چگه کسانی ساخته شده ؟
۲ .دلیل ساخت این بناها و کاربری آنهاچه بوده ؟
۳/چرا هیچ کجا ثبت نشده چه کسانی و چگونه آن را ساختند؟ و از این دست سوالات؛ که تا زمانیکه قرآن بر پیامبر)ص( نازل نشده بود همه سوالات بی جواب مانده بگود چرا که بناهایی بود اما سازندگان و قومشان مشخص نبود. یکی از ابعاد اعجاز قرآن، غیب گویی قرآن است که از آن با عنوان " اعجاز غیبی" یاد می شود. که بعد از دوره ای, بعد رحلت پیامبر )ص( و با شاخه شاخه شدن دین دوباره پاسخ این سوالات پنهان و دوباره به گوشه از تاریخ پناه برد. با وجود این بناها و این سوالات که تا کنون بی جواب مانده برآن شدیم تا با تحقیقاتی گسترده به ماهیت این بناها با توجه به آیات قرآن کریم پی ببریم . و برای نمونه روی دو اثر مهم سنگی که متفاوت و مجزا از هم هستند پرداخته , یکی در ایران )بنای سنگی پارسه در شیراز معروف به تخت جمشید( و دیگری در مصر) قدیمی ترین بنای عظیم سنگی دنیا معروف به اهرام ثلاثه( و سعی کردیم در این تحقیق از قرآن کریم و دیگر کتب آسمانی، تاریخی و آیات برحق آن کمک بگیریم چرا که در قرآن و دیگر کتب آسمانی با آیاتی مواجه شدیم که باعث حیرتمان شد و مصمم شدیم تا با تلاش بیشتر و به کمک همکاران عزیز به اثبات این نظریه پرداخته و جواب این سوالات را درقرآن بیابیم. هدف اصلی این پژوهش ارائه این نظریه است که بعضی بناها ساخته دست بشر و بعضی بناها کار نیروهای فرا زمینی)اجنه (می باشد. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی، و بر پایه مدل استقرایی)جز به کل( می باشد . فرآیند حاصل از این پژوهش به این نتیجه دست یافته است که نظریه فوق اثبات شده و درست می باشد.