عشق به مهدی (عج) : راه رسیدن به بیشترین لذت

میلاد پورنصیری

ناشر : بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج)

قیمت : ۱۵,۰۰۰ ریال  

افزودن به سبد خرید

اضافه به علاقه مندی ها
  • درباره کتاب
  • درباره نویسنده
  • درباره ناشر
  • نظرات
تردیدی نیست که مفهوم لذت، یکی از بدیه یترین و روش نترین مفاهیم در نزد تمامی بشریت است و همگی بالوجدان آن را در می یابند و همواره دستیابی به بیشترین حد آن را )لذت بخ شترین امر( به عنوان هدف زندگی خود قرار می دهند. اما مطلبی که در این میان حائز اهمیت است، دشواری تشخیص مصداق لذت بخ شترین امر از یکسو، و راه رسیدن به آن از سوی دیگر است که مع الاسف علی رغم تلا شهای فوق العاده انبیاء و جانشینانشان در طول تاریخ، بازهم مشاهده می کنیم که اکثر انسان ها به خطا رفته اند و در مواقع بسیاری لذات سطحی و زودگذری همچون ثروت، شهرت، شهوت و ... را به عنوان لذت بخش ترین امر ممکن پنداشت هاند و برای رسیدن به آ نها از هیچ تلاشی مضایقه نکرده اند.