چلچراغ (شماره 734)

دو هفته نامه اجتماعی، فرهنگی، هنری چلچراغ

ناشر : دو هفته نامه اجتماعی، فرهنگی، هنری چلچراغ

قیمت : ۳۰,۰۰۰ ریال  

افزودن به سبد خرید

اضافه به علاقه مندی ها
  • درباره کتاب
  • درباره نویسنده
  • درباره ناشر
  • نظرات
معرفی کوتاه:
برای پست تازه؛ اجازه بی اجازه
من مطمئنم که شماها فکر می کنید من به این خاطر که الهه مدتی است کمتر مجله می آید، نامحرمانه را با فرید و شکیب و نسیم و بقیه شروع می کنم. حق هم دارید. در ارادت که نسال این صفحه به الهه جای هیچ تردیدی نیست. اما من صرفا برای ای نکه به شما ثابت کنم بچ ههای دیگر هم خودشان برای خودشان کسی شد هاند و مستقل از الهه م یتوانند هر کاری بکنند، این دفعه با ای نکه الهه هم داریم، باز با فرید شروع می کنم. یکی از ویژگی های مهم فرید که باعث م یشود آدم به این نتیجه برسد که قدش عجی بترین نکته در خلقتش نیست، این است که می تواند هر کاری را برعکس انجام بدهد. م یتواند ساد هترین مسائل را ی کطوری بگوید که هی چکس نفهمد و در عین حال پیچید هترین موضوعات را هم ی کطوری ساده بگوید که آدم مطمئن شود خودش هم قطعا از آن سر درنیاورده. یک نمونه کلاسیک از برعکس بودگ یهایش پس تهایی است که قبل از گذاشتن در اینستاگرام اجازه شان را می گیرد. گروه مجازی را باز میکنی، می بینی فرید یک ویدیو گذاشته و نوشته با ذوق و »؟ آیا اجازه دارم این ویدیوی ساختارشکن را در اینستا بگذارم « : است شوق فیلترشکن به خودت می بندی و در این وضعیت تلگرام که آدم بعد از هر بار استفاده احساس می کند حامله شده است، عکس را باز م یکنی به این امید که یک چندتایی ساختار شکسته ببینی. بعد که باز م یشود، م یبینی یک دختر می خواند. از آنطرف همان موقع اگر بروی » ای ایران « شش ساله که دارد سرود ویدیوی لو رفته از کارهای خاک بر سری « : توی اینستاگرام پست آخرش این است.» دختر دونالد ترامپ با یوسف علی میرشکاک؛ فقط تا سه دقیقه دیگر».
پ.ن: ممکن است شما فکر کنید فرید عمدی دارد در ای نکه با اجازه گرفتن بابت پست های عادی و کار کردن بی اجازه پست های فلان ما را سر کار بگذارد. علت این سوءظن شما این است که فرید را ندیده اید. خدا قسمتتان کند.
ما همان چلچراغیم. همان چلچراغ آشنایی که ابتدای دهه‌ی پیش شروع کرد به بودن. همان چلچراغ که همیشه خواست دنیا را از قاب دیگری به شما نشان دهد. همان که بود و هست، و خواهد بود تا وقتی شما باشید.
پس باشید.
ما همان چلچراغیم. همان چلچراغ آشنایی که ابتدای دهه‌ی پیش شروع کرد به بودن. همان چلچراغ که همیشه خواست دنیا را از قاب دیگری به شما نشان دهد. همان که بود و هست، و خواهد بود تا وقتی شما باشید.
پس باشید.
به دلیل قانون کپی رایت و حمایت از حقوق مولف و ناشر، برای مطالعه کتاب می بایست از نرم افزارهای پاتوق کتاب استفاده نمایید.
بستن