شماره 220

ماهنامه نمایش

ناشر : ماهنامه نمایش

قیمت : ۴۰,۰۰۰ ریال  

افزودن به سبد خرید

اضافه به علاقه مندی ها
  • درباره کتاب
  • درباره نویسنده
  • درباره ناشر
  • نظرات
معرفی کوتاه:
نمایشنامه چیست؟ آیا به سا دگى مى توان آن را تعریف کرد؟ براى پاسخ به این پرسش، نمایشنامه را به اعتبار ارزش و کارکردش باید بررسى کرد تا به ماهیت این پدیده اشراف پیدا کنیم. تحقیق فلسفى در ماهیت نمایشنامه
پاسخ به این دو پرسش است:
۱ صفات ممیزه نمایشنامه چیست؟
۲ چگونه با دیگر انواع سخن تفاوت پیدا م ىکند؟
هر نسلى در هر عصرى ترجیح داده به این پرس شها به طریق خاص خود پاسخ گوید. چرا که نمایشنامه پدیده پیچید هاى است که وجوه مختلف آن به اقتضاى دور ههاى مختلف تاریخى مورد توجه قرار مى گیرد. بدون تردید نمایشنامه شکلى از ادبیات است. عمدتا این تصور وجود دارد که متون ادبى چیزى هستند. بازنمایى دنیاى مادى، Representaon بازنمایى روحانى، روانى یا اجتماعى از چیزى. این نکته به خودى خود بدیهى است. چرا که در تعریف ساده و اولیه ادبیات مى توان گفت: ادبیات شامل هر نوعى از انواع انشاء به نثر یا نظم است که هدفش فقط » ابلاغ حقایق نیست، بلکه بیان داستانى یا لذت خاطر بخشیدنى به وسیله .« است Imaginaon بهره گیرى از تخیل گروهى هم بر این باورند که نمایشنامه به عنوان یک اثر ادبى هنرى بعد تجلى پیدا مى کند. تجلى پیدا مى کند.
ماهنامه نمایش تنها نشریه تخصصی هنرهای نمایشی در کشور است که انتشار دوره جدید آن از اسفند ماه سال ۱۳۷۶ آغاز شده است. در حال حاضر دوره هجدهم آن به سردبیری نصرالله قادری منتشر می شود.
این نشریه به عنوان تنها مجله تخصصی تئاتر در هر شماره به نقد و بررسی نمایش های روی صحنه و متون نمایشنامه ها می پردازد از طرفی پرونده ایی ویژه پیرامون یک موضوع تئاتری مانند تئاتر تجربی، تئاتر آموزشی، تئاتر سنتی و... می گشاید و حول همان موضوع مقالاتی را به همراه گفت و گو منتشر می کند.