روانشناسی و آموزش کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه

دکتر عباسعلی حسین خانزاده

ناشر : آوای نور

قیمت : ۶۹,۰۰۰ ریال  

افزودن به سبد خرید

اضافه به علاقه مندی ها
  • درباره کتاب
  • درباره نویسنده
  • درباره ناشر
  • نظرات
معرفی کتاب:
آنچه که کودکان با نیازهای ویژه در جامعه ایران از آن رنج می‌برند، در درجه اول کمبود امکانات و تسهیلات آموزشی و توانبخشی نیست، که مشکل اصلی آن‌ها نگاه و نگرش منفی و ترحم‌آمیز و در عین حال جهل آلود افراد جامعه است؛ جهلی که ترس را به دنبال دارد و ناشی از فقدان شناخت کافی افراد با نیازهای ویژه و یا شناساندن ناصحیح این افراد از سوی دست‌اندرکاران ذیربط است. نتایج تحقیقات حاکی از آن است که در هر جامعه‌ای ۱۰ الی ۱۵ درصد افراد آن جامعه، افراد با نیازهای ویژه هستند. از آن جایی که هر یک از این کودکان، پدر، مادر، خواهر و برادر خویش را نیز به نوعی درگیر مشکلات خاص خویش می‌سازند، بنابراین با یک نگاه سطحی می‌توان تشخیص داد که چند درصد از افراد جامعه ما، یا خود دارای نیازهای ویژه هستند و یا این که عضوی از اعضای خانواده آن‌ها، فردی با نیازهای ویژه است. مقایسه سطحی این میزان شیوع واقعی با تعداد افرادی که تحت پوشش سازمان‌های آموزش و پرورش استثنایی و بهزیستی قرار دارند، آشکار می‌سازد که طیف عظیمی از افراد با نیازهای ویژه یا به علت ضعف در شناسایی و تشخیص یا دیگر عوامل غیرقابل ذکر در این کتاب، تحت پوشش مدارس عادی هستند یا این که برای فرار از برچسب استثنایی، وارد نظام آموزشی نمی‌شوند.
نتیجه این که از نظر نگارنده سرمایه‌گذاری اولیه و اصلی باید در جهت آگاه‌سازی افراد جامعه و تغییر نگرش‌های منفی آن‌ها باشد. این سرمایه‌گذاری از یک سو با کمک به رشدیافتگی قشرهای مختلف جامعه، به روند پیشگیری‌های سطح اول،سطح دوم و سطح سوم کمک می‌کند و از سویی دیگر باعث می‌شود، تا در روند آموزش کودکان با نیازهای ویژه به شعارهایی مانند کمترین میزان محدودیت، موسسه‌زدایی، عادی‌سازی و رویکرد آموزش تلفیقی جامه عمل پوشانده شود.
در این کتاب افراد با نیازهای ویژه در یازده گروه معرفی شده‌اند. این گروه‌ها عبارت‌اند از: کم‌توانی ذهنی، تیزهوشی، ناتوانی‌های یادگیری، نارسایی توجه/ فزون‌کنشی، اختلال‌های هیجانی/ رفتاری، اختلال‌های ارتباطی، آسیب شنوایی، آسیب بینایی، اوتیسم و سایر اختلال‌های فراگیر تحولی، ناتوانی‌های شدید و چندگانه، ناتوانی‌های جسمانی و آسیب‌های سلامت. همچنین فصل اول کتاب به مقدمه‌ای درباره آموزش کودکان با نیازهای ویژه و فصل سیزدهم به معرفی رویکرد آموزش تلفیقی اختصاص داده شده است. در معرفی هر اختلال تقریبا روند یکسانی طی شده است. این روند شامل تعریف، طبقه بندی، شناسایی و تشخیص، سبب‌شناسی، ویژگی‌ها، و ملاحظات آموزشی است.
معرفی کوتاه:
موضوع این کتاب، شرح شیوه آموزش کودکان با نیازهای ویژه از منظر روان‌شناسی است. در کتاب حاضر، یازده گروه با نیازهای ویژه معرفی، طبقه‌بندی، شناسایی و سبب‌شناسی گردیده‌اند و برخی ویژگی‌ها و ملاحظات آموزشی درباره آن‌ها از منظر روان‌شناسی ذکر شده است. این گروه‌ها عبارتند از: کم‌توان ذهنی، تیزهوشی، ناتوانی‌های یادگیری، نارسایی توجه/ فزون‌کنشی، اختلال‌های هیجانی/ رفتاری، اختلال‌های ارتباطی، آسیب شنوایی، آسیب بینایی، اوتیسم و سایر اختلال‌های فراگیر تحولی، ناتوانی‌های شدید و چندگانه و ناتوانی‌های جسمانی و آسیب‌های سلامت.
معرفی کوتاه:
آن‌چه که کودکان با نیازهای ویژه از آن رنج می‌برند در درجه‌ی اول کمبود امکانات و تسهیلات آموزشی و توان‌بخشی نیست، بلکه نگاه و نگرش منفی و ترحم‌آمیز و در عین حال جهل‌آلود افراد جامعه است؛ جهلی که ترس را به‌دنبال دارد و ناشی از فقدان شناخت کافی افراد با نیازهای ویژه و یا شناساندن ناصحیح این افراد از سوی دست‌اندر‌کاران ذی‌ربط است. افراد با نیازهای ویژه در این‌جا شامل کم‌توانی ذهنی، تیزهوشی، آسیب بینایی، اوتیسم، اختلال‌های ارتباطی و ... می‌شود.