شماره 215

ماهنامه نمایش

ناشر : ماهنامه نمایش

قیمت : ۴۰,۰۰۰ ریال  

افزودن به سبد خرید

اضافه به علاقه مندی ها
  • درباره کتاب
  • درباره نویسنده
  • درباره ناشر
  • نظرات
در برخى از مطالعات اجرایى و جریا نهاى معاصر تئاتر به عنوان مثال در نظریات اریکا فریشر لیشه و برخى از دیگر تئور ىهاى تئاتر، اجراتنها فرآیندى از پیش تمرین شده براى صحنه نیست؛ هر چند پدیده اجرا به روى صحنه آوردن نامیده م ىشود که در فرانسه به آن میزانسن و در آلمان به آن اینسوزیونگ م ىگویند. مفهوم اجرا به اتفاقات یا اید هاى در تئاتر گفته م ىشود که بر روى صحنه شکل نمى گیرد، بلکه از دل صحنه به عنوان عینیتى ثابت و پایدار، پرانرژى، احساسى، ذهنى و روحى که بین تماشاگران و بازیگران در تبادل است، به وجود می آید. هیچ عنصر هنرى بهغیر از یک سرى اتفاقات گذرا، روان، قابل تغییر وحساس به حس هاى فیزیکى و دیگر حس ها در اجرا وجود ندارد. اجرا درست در همان لحظ هاى که به پایان مى رسد، ناپدید مى شود و تنها ردپایى از حضور گذشت هاش برجاى م ىماند. از دیدگاه علمى، تماشاگر فقط کسى نیست که اجرا را می بیند، بلکه به نوعى مى تواند همکار نویسنده نیز باشد.
ماهنامه نمایش تنها نشریه تخصصی هنرهای نمایشی در کشور است که انتشار دوره جدید آن از اسفند ماه سال ۱۳۷۶ آغاز شده است. در حال حاضر دوره هجدهم آن به سردبیری نصرالله قادری منتشر می شود.
این نشریه به عنوان تنها مجله تخصصی تئاتر در هر شماره به نقد و بررسی نمایش های روی صحنه و متون نمایشنامه ها می پردازد از طرفی پرونده ایی ویژه پیرامون یک موضوع تئاتری مانند تئاتر تجربی، تئاتر آموزشی، تئاتر سنتی و... می گشاید و حول همان موضوع مقالاتی را به همراه گفت و گو منتشر می کند.