فرهنگ حیا و عفت عمومی

محمد جواد نوری و دیگران، محمود طراز کوهی

ناشر : حیات طیبه صالحان

قیمت : ۳۰,۰۰۰ ریال  

افزودن به سبد خرید

اضافه به علاقه مندی ها
  • درباره کتاب
  • درباره نویسنده
  • درباره ناشر
  • نظرات
در اهمیت حیا، همین فرمایش پیامبر اکرم
صلی الله علیه وآله کافی است که ده خصلت از مکارم
اخلاقی را برشمرده و راس و اصل همه آ نها را حیا
معرفی فرموده است:
«المکارم عش فان استطعت ان تکون فیک فلتکن فانها
تکون ف الرجل و ل تکون ف ولده و تکون ف الولد و ل
تکون ف ابیه و تکون ف العبد و ل تکون ف الحر قیل و
ما هن قال صدق الباس و صدق اللسان و اداء المانه و
صله الرحم و اقراء الضیف و اطعام السائل و المکافاه
عل الصنائع و التذمم للجار و التذمم للصاحب و راسهن
الحیاء. ۱»
اخلاق خوب ده چیز است که در مرد هست و در پسرش
نیست. در پسرش هست و در پدرش نیست. در بنده
هست و در آقاى او نیست. خدا هرکه را سعاد تمند
خواهد، قسمت او کند: راستى گفتار، پای مردى در جنگ،
عطاى به فقیر، نیکى در عوض نیکى، حفظ امانت، پیوند
خویشان، حمایت همسایه، حمایت دوست، مهمان دارى
و سرسلسله آن، حیاست.