آداب احترام به بزرگسالان

محمد جواد نوری و دیگران، محمود طراز کوهی

ناشر : حیات طیبه صالحان

قیمت : ۳۰,۰۰۰ ریال  

افزودن به سبد خرید

اضافه به علاقه مندی ها
  • درباره کتاب
  • درباره نویسنده
  • درباره ناشر
  • نظرات
از بررسی آموزه های دینی، ب هروشنی میتوان به جایگاه
ویژه سالمندان در دین اسلام پی برد. اسلام به واقع برای
سالمندان حقوق خاصی قائل شده و به جد از جامعه و
افراد میخواهد نسبت به ادای این حقوق کوشا باشند.
این آموزه ها، احترام و بزرگداشت سالخوردگان را به هیچ
روی بر اساس عقایدی چون ضعف، از کار افتادگی،
نیازمندی، فرتوتی و... آنان به حساب نمی آورد. بلکه آن
را احترام به خداوند دانسته و مبتنی بر مفاهیمی چون
بزرگی، شکوه، تجربه، دانایی و... قلمداد می کند. پیامبر
اکرم صل یالله علیه وآله م یفرماید:
«بجلوا المشایخ فان من اجلل الله تبجیل المشایخ. »
پیران را تجلیل کنید، زیرا احترام به بزر گسالان، تجلیل
از خداست.
از این منظر، این نوشتار با تبیین جایگاه این بزرگواران
و تشویق افراد جامعه به احترام و تکریم آنان، میکوشد
تا از این پشتوانه های حکمت، خردمندی و فرزانگی بهتر
استفاده شود و با فراهم نمودن آرامش روحی روانی
سالمند، بستری برای رشد معنوی انسان و زمینه سازی در
جهت جلب رحمت الهی ایجاد نماید.