آداب همدلی

محمد جواد نوری و دیگران، محمود طراز کوهی

ناشر : حیات طیبه صالحان

قیمت : ۳۰,۰۰۰ ریال  

افزودن به سبد خرید

اضافه به علاقه مندی ها
  • درباره کتاب
  • درباره نویسنده
  • درباره ناشر
  • نظرات
همدلی را توان درک و احساس علایق و نگران یهای دیگران
تعریف کرد هاند و آن را عاطفه قدرتمندی دانست هاند که جلوی
رفتارهای خشن و بی رحمانه را میگیرد و ما را تشویق میکند
که با مهربانی با دیگران رفتار کنیم. تحقیقات فراوانی که در
سراسر جهان و به شکلهای مختلف نسبت به همدلی انجام
شده، نشان میدهد که این موضوع به عنوان یک مسئله مهم
و اساسی، فارغ از گرایشهای دینی و مبانی فکری و فلسفی،
موردتوجه همه دانشمندان و مصلحان اجتماعی در جهان
امروز است. اگرچه در تعریفی که برای همدلی بیان شد،
اشاره ای به دلیل این اهمیت و فایده همدلی شده است و
معمولا تکنیک های افزایش همدلی را برای نیل به این اهداف
دنبال میکنند، اما برای کسی که در فرهنگ اسلامی تنفس
کرده است و با معارف الهی حداقل آشنایی دارد، آشکار است
که رشد و تکامل روحی و معنوی انسان، جز در ارتباطی سالم
و صحیح با دیگران رقم نم یخورد. چراکه انسان، خوا هناخواه،
وابسته به اجتماع و نیازمند تعامل با دیگران است؛ تعاملی
که بیش یا کم، به هرحال بر همه ساح تهای زندگی او
تاثیرگذارند و چنا نچه نتواند در ارتباط هایش، «همدلی »
را تجربه کند، نخواهد توانست تعاملی کامل و منطقی
برقرار سازد. بنابراین باید فرهنگ همدلی را در میان عوامل
اجتماعی، زمین های ضروری و شاید بی بدیل برای سعادت فرد
و جامعه دانست.