آداب آپارتمان نشینی

محمد جواد نوری و دیگران، محمود طراز کوهی

ناشر : حیات طیبه صالحان

قیمت : ۳۰,۰۰۰ ریال  

افزودن به سبد خرید

اضافه به علاقه مندی ها
  • درباره کتاب
  • درباره نویسنده
  • درباره ناشر
  • نظرات
رشد جمعیت شهری و گذر زمان، در چند دهه گذشته، عاملی
بود تا تغییرات بنیادی در نحوه و شکل زندگی مردم به وجود
آید. خارج شدن خان هها از فضایی که وسعت آن امروزه برای
نسل جدید کمتر در تخیل میگنجد و تبدیل شدن آ نها به
خانه هایی در ابعاد کوچک تر، به گونه ای که هر خانه روی
خان های دیگر بنا شده، مدلی از زندگی را در خانه هایی به
نام آپارتمان به وجود آورده است. مدلی که زندگی در آن،
متفاو ت از زندگی در خان ههای حیاطدار و بزرگ، و تابع
قواعد و قانون خاص خودش است.
پس از چندین سال تجربه زندگی آپارتمان نشینی در
مجموعه های شهری، بر آن شدیم تا نکاتی درباره فرهنگ و
آداب آپارتمان نشینی و روش بهتر زیستن و حسن همجواری
را یادآور شویم.