آداب عیادت از بیمار

محمد جواد نوری و دیگران، محمود طراز کوهی

ناشر : حیات طیبه صالحان

قیمت : ۳۰,۰۰۰ ریال  

افزودن به سبد خرید

اضافه به علاقه مندی ها
  • درباره کتاب
  • درباره نویسنده
  • درباره ناشر
  • نظرات
بسیاری از فعالان فرهنگی و سیاسی این سوال را
میپرسند که چگونه باید با مردم ارتباط برقرار نمود؟ یا
چگونه این ارتباط گیری اثر میکند؟ البته وجود این سوال،
نشان دهنده یک مرحله عقب ماندگی فعالان فرهنگی و
سیاسی، یا به تعبیری دیگر ایزوله شدن و فاصله گرفتن از
مردم است. حضور بین مردم در محیطهای عمومی مثل
وسایل نقلیه عمومی، سر زدن به محی طهای مختلف،
ازجمله عیادت بیماران در بیمارستا نها، درمانگا هها یا در
منازل را م یتوان یکی از را ههای ارتباط با مردم شمرد. و
حضور مسئولان در بین مردم را میتوان یکی از عوامل
موثر بر فرهنگ عمومی دانست. عیادت از بیماران
محروم و مستضعف و اقشار فرودست جامعه، از
اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که عیادت از بیمار،
به عنوان یکی از آموزه های اسلام، همواره مورد تاکید ائمه
معصومین علیهم السلام بوده و از ارز شهای مقبول همه
انسانها است.
امام صادق علیه السلام میفرمایند: «شایسته است برای
مریض، اینکه دوستانش را به بیمار یاش آگاه کند و آنان
به عیادتش بیایند. مریض در مورد آنان و آنان هم در
مورد عیادت مریض، اجر داده م یشوند. »