مبانی حقوق حیوانات مورد استفاده در امور علمی

دکتر سیاوش احمدی نوربخش

ناشر : پاتوق کتاب

قیمت : ۰ ریال  

افزودن به سبد خرید

اضافه به علاقه مندی ها
  • درباره کتاب
  • درباره نویسنده
  • درباره ناشر
  • نظرات
امروزه، بخش عظیمی از تحقیقات علوم زیستی بویژه در حیطه بیومدیسن ۱ شامل انجام آزمایش بر روی
حیوانات زنده میباشد. این تحقیقات به عنوان ابزاری مهم در پیشرفت علم شناخته شدهاند. طیف وسیعی
از این تحقیقات در جهت شناخت روشهای جدید پیشگیری، تسکین یا درمان بیماریهای انسان و نهایتا به
منظور تامین رفاه و آسایش بیشتر برای نسل بشر صورت میگیرند. این در حالی است که حیوانات مورد
استفاده در این امور، اغلب به نحوی نگهداری میشوند که تقریبا فاقد کمترین آزادی در انجام امور خود
بوده، دچار ترس و استرس بسیار شده و در معرض فرآیندهای بسیار دردناک قرار میگیرند و گاها نیز
کشته می شوند. در این بین، اکثریت قریب به اتفاق این حیوانات را پستانداران تشکیل میدهند؛ موجوداتی
با سیستم عصبی بسیار تکامل یافته که قادر به احساس درد، اضطراب، استرس، ناامیدی به آینده، کسلی،
خستگی، اندوه، افسردگی، تشنگی، گرسنگی و سایر حالات ناخوشآیند میباشند. قوانین حمایت از انسان
در تحقیقات پزشکی چنین عنوان میدارند که کسب اجازه از فرد یا قیم وی برای این منظور اجباری
است. و تنها در صورت کسب چنین مجوزی میتوان به این تحقیقات مبادرت ورزید. این در حالی است که
مسلما هرگز نمیتوان حیوانات را راضی نمود تا با خواست خود در تحقیقات مشارکت نموده و اینان قیمی
قانونی نیز ندارند. در حقیقت قریب به تمامی حیوانات استفاده شده در امور پژوهشی، هرگز از نتایج چنین
تحقیقاتی - هرچند بسیار ارزشمند- بهرهمند نخواهند شد و اجبارا میبایست نه تنها درد، بلکه سایر اشکال
رنجش را نیز متحمل شوند.
گروه نرم افزاری پاتوق کتاب سعی بر آن دارد تا با فراهم کردن کتاب ها و مقالاتی که تجدید چاپ نشده و یا از حق تالیف برخوردار نیستند ولی در عین حال مخاطبان خاص خود را دارند شرایطی را فراهم آورد که دوستاران کتاب و کتاب خوانی لذت مطالعه و حتی تجربه حس کتاب خوانی دیجیتال را به صورت رایگان بدست آورند.