عدالت در جهان متحول

سسیل فابر، رستم فلاح

ناشر : دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت : ۳۳,۰۰۰ ریال  

افزودن به سبد خرید

اضافه به علاقه مندی ها
  • درباره کتاب
  • درباره نویسنده
  • درباره ناشر
  • نظرات
نویسنده در این اثر با طرح مسائل بسیار مهم جهان درحال تغییر، از قبیل نسل های آینده، مرزهای جغرافیایی، حق تعیین سرنوشت ملی، حقوق اقلیت ها، مهاجرت، مساله عدم هویت، جبران بی عدالتی های گذشته، آن سه جریان فکری یعنی لیبرالیسم برابری طلب، جماعت گرایی و لیبرتارینیسم را به مصاف یکدیگر می برد و با مدیریت دیدگاه های آنها در قبال یکدیگر نقاط قوت و ضعف هر یک را در باب عدالت با توجه به آن مسائل مهم به نمایش می گذارد.
همچنین نویسنده در این کتاب به دنبال پاسخ گویی به سئوالات زیر می باشد: نسل های آینده از چه حقوقی برخوردارند؟ آیا ما به حکم عدالت، در قبال آنها الزام داریم؟ اگر آری ، ملزم به چه چیز هستیم و این الزام قرار است تا چند نسل را در بربگیرد؟ اما کسی که هنوز وجود ندارد، به چه معنا می تواند حق داشته باشد؟ آیا مرزهای جغرافیایی اخلاقی اند؟ آیا یک کشور در قبال دیگر ملت ها و کشورها الزام اخلاقی دارد و ملزم به رعایت عدالت است؟ آیا خارجی ها، غریبه های دور، نسبت ما حق دارند؟ آیا عدالت درون مرزی است یا بینامرزی؟ گستره عدالت تا کجاست؟ آیا اقلیت ها حق تعیین سرنوشت ملی دارند؟ آیا عدالت حکم می کند که دیگران به آن حق تمکین کنند؟ با حقوق سرزمینی که لازمه آن است چه باید کرد؟ آیا این به معنی محدود کردن حق آنهایی نیست که اقلیت می خواهد از آنها جدا شود؟ آیا پذیرش مهاجر الزامی اخلاقی است؟ آیا عدالت چنین حکم می کند؟ با حقوق شهروندان کشور میزبان چه باید کرد؟ آیا هرنوع مهاجری را باید پذیرفت؟ آیا بی عدالتی های تاریخی را باید جبران کرد؟ حتی اگر مجرم و قربانی هر دو از بین رفته باشند؟ چرا باید فرزندان و یا جانشینان مجرمان پاسخگو باشند؟ اگر آنها راضی به آن جرم نباشند چطور؟ اگر الزام اخلاقی داشته باشیم که بی عدالتی های تاریخی را جبران کنیم، این الزام تا چند نسل را در برمی گیرد؟ اگر نه مجرم و نه قربانی به شخصه قابل شناسایی نباشند، چطور؟ و از همه مهمتر، با "مساله عدم هویت" چه باید کرد؟ اگر سیاست هایی به اجرا گذاشته شود که کاملا مغایر اخلاق و عدالت باشد، اما اجرای همان سیاست ها علت اصلی به وجود آمدن کسی یا کسانی بشود و هویت هایی شکل بگیرد، به چه معنا می توان مجریان آن سیاست ها را مجرم دانست؟ آیا در هر صورت، هستی بهتر از نیستی نیست؟ خلاصه در جهان در حال تغییر، چه کسی به چه کسی بدهکار است؟ چقدر بدهکار است؟ گستره و میزان و مقدار عدالت تاکجا و چقدر است؟
این مساله اصلی نویسنده در این کتاب است.
کتاب از هشت فصل تشکیل شده است:
فصل اول با عنوان «زمینه سازی»، در مورد لیبرالیسم برابری طلب؛ شیوه اندیشیدن درباره عدالت؛ عدالت و حقوق و ... بحث نموده است.
در فصل دوم درباره عدالت معطوف به نسل های آینده بحث شده است.
در فصل سوم پیرامون چند فرهنگی بررسی مباحث پرداخته شده است.
در فصل چهارم پیرامون حق تعیین سرنوشت ملی؛
در فصل پنجم درباره عدالت توزیعی جهانی؛
در فصل ششم در مورد مهاجرت؛
در فصل هفتم درباب عدالت جبرانی
و در نهایت در فصل هشتم نیز نتیجه گیری مباحث کتاب ارائه شده است.
انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) در حوزه‌های گوناگون علوم انسانی و اسلامی نظیر فلسفه و الهیات، مطالعات قرآنی، علوم سیاسی، جنگ نرم و قدرت نرم، فرهنگ و ارتباطات، حقوق و فقه اسلامی، مدیریت و اقتصاد، مالی اسلامی و اقتصاد اسلامی، مدریت آموزشی و علوم تربیتی به تولید و نشر آثار می‌پردازد.این نشر در سال ۱۳۹۱ درجمع نامزدهای ناشران برگزیده در نمایشگاه بین‌المللی کتاب بوده است.