کاربرد فناوری اطلاعات در عملکرد مدیران آموزشی

عادل تقوی، سید جعفر شاهمیری، بتول فقیه آرام، عباس غفاریان

ناشر : جهاد دانشگاهی

قیمت : ۲۰,۰۰۰ ریال  

افزودن به سبد خرید

اضافه به علاقه مندی ها
  • درباره کتاب
  • درباره نویسنده
  • درباره ناشر
  • نظرات
رشته مدیریت آموزشی یکی از حوزه های مطالعاتی دانش مدیریت است، علوم مدیریت آموزشی مجموعه ای منسجم از دانش حاصل از کاربرد روش علمی به منظور توصیف خصوصیات و تبیین عناصر سازمانی و روابط فیمابین آنها در سازمان های آموزشی است.
اگر جامعه ای درصدد همگرایی با روند جهانی شدن باشد، قطعا همانندی و تطابق با روند جهانی جزو اهداف آموزش ملی اش قرار می گیرد و فرآیند آن از طریق فناوری اطلاعات تسریع می شود.مدیریت با تغییرات سریع و محیط هایی که هر روز پیچیده تر می شود برای هر تصمیم گیری نیاز به عوامل گوناگون ضروری است.
با عنایت به تجربیات گسترده و سابقه ممتد جهاد دانشگاهی در زمینه چاپ و انتشار کتب علمی و دانشگاهی و براساس بند ۲، ماده ۳ اساسنامه جهاد دانشگاهی مبنی بر ایجاد تکشیلات مناسب به منظور تالیف، ترجمه و انتشار کتب، نشریات، نتایج تحقیقات و مقالات علمی، فرهنگی و تولید مواد کمک آموزشی و در جهت تحقق استراتژی برنامه توسعه جهاد دانشگاهی مبنی بر ایجاد هماهنگی و تمرکز در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها و عدم تمرکز در اجرای برنامه ها مطابق این اساسنامه، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی تاسیس می گردد.