دانلود اپلیکیشنآداب دیدار از خویشاوندان

محمد جواد نوری و دیگران، محمود طراز کوهی

ناشر : حیات طیبه صالحان

قیمت : ۳۰,۰۰۰ ریال  

افزودن به سبد خرید

اضافه به علاقه مندی ها
  • درباره کتاب
  • درباره نویسنده
  • درباره ناشر
  • نظرات
نوشتار حاضر میکوشد با بهره گیری از آموزه های متنوع اخلاقى و با تبیین موقعیت ممتاز پیوند خویشاوندی و نیز با استفاده از اصل راهبردی احسان، همگان را به تحکیم ارتباط میان خویشاوندان، در هر شرایط ممکن تشویق نموده و با توجه دادن به آثار دنیوى و اخروى مترتب بر تعاملات خویشاوندى، به دوام و بقای این مسیر همدلی کمک نماید. زیبنده است مومنان، دس تکم بر اساس خردسنجى و باانگیزه نیل به آثار نیکوى صل هرحم در زندگى اجتماعى و دستیابی به زیست سعادتمندانه، به رعایت کامل این آداب اسلامی ب هعنوان یک وظیفه دینی اهتمام داشته باشند. بدون شک، ترتب آثار متنوع بر یک عمل، بیش از هر چیز، نشانگر اهمیت و نقش محورى آن در میان سایر اعمال هست. آثار مثبت صل هرحم و آثار منفى مترتب بر قطع آن، از عظمت جایگاه و برترى موقعیت این عمل عبادى حکایت دارد. حفظ و تعمیق روابط فامیلی و ارتباط صمیمانه و حمایتی با خویشاوندان، از چنان اهمیتی برخوردار است که در برخی احادیث، انجام درست آن سبب پیدایش سلامت و عافیت و در طریق صحیح قرار گرفتن تمامی امور م یگردد