دانلود اپلیکیشن



آداب همدلی

محمد جواد نوری و دیگران، محمود طراز کوهی

ناشر : حیات طیبه صالحان

قیمت : ۳۰,۰۰۰ ریال  

افزودن به سبد خرید

اضافه به علاقه مندی ها
  • درباره کتاب
  • درباره نویسنده
  • درباره ناشر
  • نظرات
همدلی را توان درک و احساس علایق و نگران یهای دیگران تعریف کرد هاند و آن را عاطفه قدرتمندی دانست هاند که جلوی رفتارهای خشن و بی رحمانه را میگیرد و ما را تشویق میکند که با مهربانی با دیگران رفتار کنیم. تحقیقات فراوانی که در سراسر جهان و به شکلهای مختلف نسبت به همدلی انجام شده، نشان میدهد که این موضوع به عنوان یک مسئله مهم و اساسی، فارغ از گرایشهای دینی و مبانی فکری و فلسفی، موردتوجه همه دانشمندان و مصلحان اجتماعی در جهان امروز است. اگرچه در تعریفی که برای همدلی بیان شد، اشاره ای به دلیل این اهمیت و فایده همدلی شده است و معمولا تکنیک های افزایش همدلی را برای نیل به این اهداف دنبال میکنند، اما برای کسی که در فرهنگ اسلامی تنفس کرده است و با معارف الهی حداقل آشنایی دارد، آشکار است که رشد و تکامل روحی و معنوی انسان، جز در ارتباطی سالم و صحیح با دیگران رقم نم یخورد. چراکه انسان، خوا هناخواه، وابسته به اجتماع و نیازمند تعامل با دیگران است؛ تعاملی که بیش یا کم، به هرحال بر همه ساح تهای زندگی او تاثیرگذارند و چنا نچه نتواند در ارتباط هایش، «همدلی » را تجربه کند، نخواهد توانست تعاملی کامل و منطقی برقرار سازد. بنابراین باید فرهنگ همدلی را در میان عوامل اجتماعی، زمین های ضروری و شاید بی بدیل برای سعادت فرد و جامعه دانست.