دانلود اپلیکیشنآداب میهمانی و میزبانی

محمد جواد نوری و دیگران، محمود طراز کوهی

ناشر : حیات طیبه صالحان

قیمت : ۳۰,۰۰۰ ریال  

افزودن به سبد خرید

اضافه به علاقه مندی ها
  • درباره کتاب
  • درباره نویسنده
  • درباره ناشر
  • نظرات
الف: مهمانی در فرهنگ لغت فارسی، مهمانی واژ های است که معانی زیر برای آن ذکر شده است: لغ تنامه دهخدا: میهمانی. سور. ضیافت با فعل کردن و دادن و رفتن صرف شود. مهمان کردن. دعوت. فرهنگ لغت عمید: جمع شدن عد های با رابطۀ خانوادگی یا دوستی در مکانی که میزبان تعیین کرده. ضیافت. مهمانی دادن: )مصدر لازم( کسانی را دعوت کردن. مهمانی ساختن. ب: دعوت برای دعوت نیز معانی خاصی ذکر شده است: لغ تنامه دهخدا: خواندن. خواهش و طلب. خواندن کسی را برای دادن طعام و غیره. خواهش آمدن کردن از کسی جهت طعام و جز آن و درخواست و خواهانی جهت ضیافت و مهمانی. به ضیافت یا برای کاری خواستن. به مهمانی خواندن. به طعام خواندن. به میهمانی خواستن.