دانلود اپلیکیشنآداب شوخی کردن

محمد جواد نوری و دیگران، محمود طراز کوهی

ناشر : حیات طیبه صالحان

قیمت : ۳۰,۰۰۰ ریال  

افزودن به سبد خرید

اضافه به علاقه مندی ها
  • درباره کتاب
  • درباره نویسنده
  • درباره ناشر
  • نظرات
کمتر جامعه و ملتی را م یتوان یافت که در ارتباطات مردم، چیزی به نام «شوخی » وجود نداشته باشد. لازمه زندگی اجتماعی و داشتن ارتبا طهای سالم و فر حبخش، مزاح است. از طرفی بنابر آموز ههای سبک زندگی اسلامی، زندگی اگر در بستر جها نبینی توحیدی (عقل و شرع) نباشد، پوچ است. عل فهای هرز پوچی و بدبینی و افسردگی در مرداب ب یهدفی و پو چانگاری م یروید. امروزه باشگا ههای خنده زیادی در سراسر جهان برای رفع افسردگی و ایجاد نشاط تاسیس م یشود این مراکز اگر منهای جها نبینی توحیدی باشد از مواد مخدر مخر بتر است. روزمرگی و ه مچنین استر سها و فشارهای روحی یکی از عوامل خستگی روح و روان آدمی است. ای نجاست که مزاح و شوخی جایگاه خود را مشخص م یکند. جایگاه مزاح و خنده در دین یک جایگاه ادبی و اخلاقی است. به این معنا که شوخی نیز مرزها و حدود خاص خودش را دارد. طنز و شو خطبعی، نقش بازی کردن، تخریب و تحقیر خود و دیگران، تظاهر و یک کار تصنعی برای جلب افراد یا کسب نان نیست. عزت و آبروی انسان مومن از کعبه هم بالاتر است، نه خود و نه دیگران حقی ندارند آن را تخریب کنند. لودگی با مقام انسان که جانشین خداوند است ه مخوانی ندارد.